prof. Leśniakowska w Katowicach

Data publikacji: 28 listopada 2018

13 listopada w Galerii Architektury SARP Katowice odbył się wykład prof. Marty Leśniakowskiej, pionierki w badaniach nad rolą architektek w kształtowaniu wizji i historii współczesnej architektury.

 

Wykład poświęcony był procesom wchodzenia kobiet do zawodu architektonicznego na świecie i szczególnie w Polsce, ich miejsca i roli w architekturze. Zjawisko to związane jest ściśle z modernizmem. Wraz z nim pojawiła się nieznana wcześniej w historii architektury grupa profesjonalnych kobiet-architektek, otwierając „stulecie kobiet” w architekturze. Przedstawiona została twórczość do niedawna nieznanych lub marginalizowanych reprezentantek pionierskiego okresu wchodzenia kobiet na rynek architektoniczny, co miało zasadnicze znaczenie dla przewartościowań w kulturze: oznaczało modernistyczną zmianę/dekonstrukcję tradycyjnego układu sił w kulturze, dotąd opartego na patriarchalnym kanonie architektury postrzeganej jako „przestrzeń męska”. Pojawienie się kobiet-architektek otwiera zarazem dyskurs ukierunkowany na istotę tego, co określa się mianem „architektury kobiet” i na pytanie, czy to pojęcie jest uprawomocnione w przestrzeni współtworzonej przez kolejne pokolenie architektek. Wykład obszernie ilustrowany. 

 

Udostępnij

 POWRÓT