Serie wydawnicze/DECYZJE KRYTYCZNE
Wojaczek - przeczytany. Szkice i eseje o twórczości Rafała Wojaczka
pod redakcją Tomasza Kunza i Adama Poprawy
Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje
Grzegorz Jankowicz
Próba rekonstrukcji
Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza
Pismo chmur
Studia i szkice o twórczości Ryszarda Krynickiego
Bruno od Księgi Blasku
Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza
Republika poetów
Książka krytycznoliteracka Joanny Orskiej