Wiersz z kapturem

Andrzej Franaszek o "W innych okolicznościach" Mariusza Grzebalskiego:

(...) Nieczęsto w dzisiejszej polskiej poezji czytamy utwory, które nad językową komplikację przedkładają komunikatywność, pochwytywanie widzialnego świata, rozmowę z odbiorcą, czytelnikiem, bliźnim... Grzebalski znakomitą klarowną dykcję łączy z czułością wobec swych bohaterów, podtrzymując wiarę, że poezja może dopomóc naszej zbłąkanej codzienności. 

Całą recenzję w "Tygodniku Powszechnym" nr 10/2014