"Architektura racjonalnej Europy" w Przekroju

[30.06.2019]

"Pomysł odejścia od kanonów historii architektury na rzecz informacji wyszukanych w czasopismach „z epoki” jest dość odświeżający. Książkę czyta się tak, jakby się wspólnie z autorem patrzyło przez dziecięcy kalejdoskop – wybrane z architektonicznej masy, pochodzące z różnych krajów i luźno powiązane przykłady układają się w kolejne wzory." - pisze Aleksandra Kędziorek w Kwartalniku Przekrój.

Przekrój o "Architekturze racjonalnej Europy"