Czy architektura jest najważniejsza?

Data publikacji: 29 lutego 2016

O "Architektura jest najważniejsza" w miesięczniku "Architektura Murator" pisze Aleksandra Czupkiewicz:

Książka Ewy Mańkowskiej-Grin, malarki i właścicielki Wydawnictwa EMG, to zbiór rozmów z wybitnymi osobowościami polskiej architektury. Wstępem do publikacji były rozważania ojca autorki - krakowskiego profesora Tomasza Mańkowskiego (1926-2012) - który zastanawiał się, czemu architektura, ta najbardziej twórcza działalność ludzkości, twórczość najtrwalsza, kulturotwórcza i decydująca o jakości bytu pokoleń (...) biegnie ścieżką budzącą tak niewielkie zainteresowanie. Podążając tym tropem, Zbigniew Maćków, Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak, Krzysztof Ingarden, Piotr Wróbel, Jan Łaś, Stanisław Niemczyk, Ewa Kuryłowicz oraz Piotr Śmierzewski, Wojciech Subalski i Dariusz Herman z biura HSgg komentują tytułowe stwierdzenie: Architektura jest najważniejsza. Wszystkim rozmówcom autorka zadała ten sam zestaw pytań. Postawione przez nią kwestie dotyczą tematów niezwykle ważnych w kontekście polskich realiów architektury i budowania przestrzeni. Są to jednocześnie zagadnienia mające charakter bardzo ogólny, stąd odpowiedzi rozmówców stanowią niezależne rozważania, przybierające często postać niczym przez autorkę. Odpowiedź rzadko kiedy jest jednoznaczna.

Całe omówienie w numerze 03/2016/258

 

Udostępnij

 POWRÓT