Ktoś, nie coś

ZAPOWIEDŹ

NIE!

Agnieszka Orłowska