František Tichý

František Tichý (1969) - absolwent wydziału przyrodniczego Uniwersytetu Karola w Pradze, nauczyciel i pisarz, twórca oryginalnego systemu wychowawczego, tzw. kolektywnego wychowania „Szkoła Naturalna”. System ów realizuje w prywatnej szkole ponadpodstawowej, której jest dyrektorem (praskie Gymnázium Přírodní škola).

Od szesnastego roku życia pracował z dziećmi jako wychowawca na obozach letnich. Od 2010 roku zajmuje się twórczością młodzieży z getta w Terezinie, razem z uczniami swojej szkoły wymyślił tzw. Terezińską sztafetę (Terezínská štafeta) – ogólnokrajową platformę z grami, konkursami i informacjami o spektaklach poświęconych życiu i twórczości nastolatków zamkniętych w czasie II wojny światowej w getcie Theresienstadt.

W 2014 roku wydał monografię poświęconą jednemu z młodych więźniów obozu, Petrowi Ginzowi: Książę z żółtą gwiazdą (Princ se žlutou hvězdou), za którą otrzymał nagrodę Złota Wstęga (Zlatá stuha), przyznawaną twórcom najlepszych książek dla dzieci i młodzieży w języku czeskim.

Za książkę Transport poza wieczność (Transport za věčnost) w 2018 roku otrzymał nagrodę Magnesia Litera w kategorii książka dla dzieci i młodzieży.

 

Foto: Matofilm (źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franti%C5%A1ek_Tich%C3%BD_(%C4%8Desk%C3%BD_pedagog_a_spisovatel).jpg)

 

Książki tego autora

 

Transport poza wieczność