Bruno od Księgi Blasku

Autor: Paweł Próchniak
Seria: Decyzje krytyczne
Wydawnictwo EMG, Kraków 2013
ISBN: 978–83-63464-32-5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 280
Premiera: 01 stycznia 2013

 POWRÓT

cena:
39,00 zł
31,20 zł

koszty przesyłki

OPIS:

Wydawnictwo EMG ma zaszczyt przedstawić Bruno od Księgi Blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza.

Materiały z sesji naukowej, która odbyła się w ramach Bruno Schulz Festiwal we Wrocławiu w dniach 14-16 listopada 2012 roku. W sesji udział wzięli: Brian R. Banks, Agata Bielik-Robson, Tomasz Bocheński, Marcin Cieński, Anna Czabanowska-Wróbel, Dariusz Czaja, Jarosław Fazan, Jaerzy Jarzębski, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Adam Lipszyc, Paweł Mackiewicz, Andrzej Niewiadomski, Józef Olejniczak, Piotr Paziński, Paweł Próchniak, Barbara Sienkiewicz, Piotr Śliwiński, Andrzej Tyszczyk.

Książka zbiera studia i eseje interpretatorów Schulza reprezentujących różne pokolenia i dyscypliny, wywodzących się z różnych środowisk i szkół badawczych, a połączonych znakomitym znawstwem przedmiotu. Ich teksty dowodzą, że dzieło wybitnego pisarza otwiera wciąż nowe możliwości lekturowe, oświetlając nie tylko własne tajemnice, ale wnosząc też nowe sensy i wartości do współczesnej refleksji humanistycznej.Autorzy zastosowali do interpretacji wielowymiarowy język późnej nowoczesności, najwięcej uwagi poświęcając epistemologii i wyobraźni twórczej autora Wiosny oraz językowi, który u samotnika z Drohobycza przekracza własne granice i staje się narzędziem zarówno poznania, jaki stanowienia świata, kreowania akcji i odkrywania rzeczywistości. Szkice składające się na tom łączy wspólny kierunek odczytań: kulturowy,interdyscyplinarny, wykraczający poza metodologie w imię wierności dziełu,zawsze sytuujący się w sferze wartości, a przy tym zachowujący pokorę wobec tekstu, który traktowany tu jest jako zagadka, nigdy zaś – jako egzemplum ilustrujące z góry przyjętą tezę.

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

BRUNO OD KSIĘGI BLASKU. STUDIA I ESEJE O TWÓRCZOŚCI BRUNONA SCHULZA
Seria: Decyzje krytyczne
Praca zbiorowa pod redakcją Pawła Próchniaka
Recenzja naukowa: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
EMG, Kraków 2013
ISBN 978–83-63464-32-5
Oprawa miękka
Cena 39,00
Str. 280 

 

 

SERIA:

Decyzje krytyczne

 

Wojaczek - przeczytany. Szkice i eseje o twórczo

pod redakcją Tomasza Kunza i Adama Poprawy

 

Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje

Grzegorz Jankowicz

 

Pismo chmur

Paweł Próchniak

 

zobacz całą serię