Po Miłoszu


 

Wydawnictwo EMG ma zaszczyt przedstawić

Po Miłoszu

Materiały z sesji naukowej, która odbyła się w ramach Festiwalu Czesława Miłosza we Wrocławiu w dniach 25-27 maja 2011 roku. W sesji udział wzięli: Marian Bielecki, Piotr Biłos, Wojciech Browarny, Aleksander Fiut, Alfred Gall, Paweł Kaczmarski, Ewa Kołodziejczyk, Marta Koronkiewicz, Dorota Kozicka, Tomasz Kunz, Paweł Mackiewicz, Jerzy Madejski, Renata Makarska, Małgorzata Mikołajczak, Tomasz Mizerkiewicz, Jakub Momro, Joanna Orska, Krzysztof Uniłowski, Dorota Wojda, Joanna Zach.

Ożywianie Miłosza może się dokonać jedynie przez otwarty dialog z zaletami i niedostatkami jego twórczości. To założenie, tyleż oczywiste, co śmiałe, a nawet – w Roku Miłosza – ekscentryczne, jest dla mnie przede wszystkim konieczne. Nie ma twórczości bez krytycznego namysłu nad nią, Miłosz „brązowiony” przestaje być poetą interesującym. Zapisany w książce, zresztą bardzo subtelnie, gest antybrązowniczy wydaje mi się – jako intencja – usprawiedliwiony, zrozumiały i, jak napisałem, konieczny. Tym bardziej, że wiążą się z nim niebagatelne pożytki dydaktyczne. Rekontekstualizacja Miłosza, a zatem oderwanie od „zastanych” języków, zwyczajów, nastawień i przeniesienie jego dzieła do innego otoczenia, doskonale temu dziełu służy.
Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Śliwińskiego

 

PO MIŁOSZU
Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Bieleckiego, Wojciecha Browarnego i Joanny Orskiej
Recenzja naukowa: prof. dr hab. Piotr Śliwiński
EMG, Kraków 2011
ISBN 978-83-931018-7-0
Oprawa miękka
Cena 34
Str. 324
 
Premiera: 29.12.2011
 
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Partnerzy publikacji: Miasto Wrocław, Miłosz 365, Uniwersytet Wrocławski